TillRors Ansvarsförsäkring

Är en s k P&I, Protection & Indemnity. Vilket innebär ett försäkringsskydd om 5 miljoner Euro. Detta för att alla elever skall kunna känna sig trygga ombord hos TillRors seglingsskola.